Sponsor Yazılar

Çatı Yaşam Hattı

Çatılarda çalışma yapılırken en önem verilen şey çatılardan düşme riskinin ne kadar olduğudur. Çatlar yerden oldukça yüksek mekânlar olduğu için çok tehlikelidir. Yüzlerce inşaat isçisi çatılardan düşerek can vermektedir. İşçilerin yaşamlarını garanti altına almak için çatı yaşam hatta ya da dikey yaşam hattı kurulur. Bu yaşam hatları çatıya çıkan personellerin vücuduna bağlanır. Bu şekilde ayakları da kaysa düşseler de çatıdan aşağıya düşmezler. Çatı yaşam hattı en önemli yaşam hatlarından birisidir.

İşyeri: Düşme nedeniyle yaralanma riskinin olduğu yerlerde yapılan çalışmalara çatı yaşam hattı denir. Yüksekte çalışma alt sınırı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte Avrupa’da 1,80 m, ABD’de 1,20 m’dir. Dünyada ve ülkemizde yüksekten düşme en sık meydana gelen iş kazalarından biridir. Yüksekte çalışırken ölenlerin sayısı, yalnızca otomobil kazalarından sonra ikinci sıradadır.

Dikey yaşam hattı sistemleri, sağlık ve güvenlik mevzuatının gereği olarak kullanılmaktadır. Bu sistem bir güvenlik sistemidir ve iş yeri, inşaat gibi riskin çok yüksek olduğu alanlarda kullanımı yasal olarak sorgulanabilir. Kanun çerçevesinde iş verimini artıran ve çalışanların sağlığını koruyan bir tür güvenlik önlemidir. Bu sistemdeki kanunla öngörülen tedbirlerden bazıları mal ve teçhizattır. Can halatları ve can güvenliği, iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli kurallarıdır. Hatta bir kuralın temelini bile oluşturabilir. Dikey cankurtaran halatı güvenlik sistemlerinin 5 fitin üzerinde kullanılması yasal olarak zorunludur. Çalışan işçilerin can güvenliğini ifade eden bu hat, çalışanlara maksimum koruma sağlıyor. Sistem dikey olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çalışanlar için rahat hareket imkânı sağlar. Hem işçi güvenliğini hem de kaliteli iş sağlar. Sonuç müşteri memnuniyeti olmalıdır. Çünkü kaliteli iş müşteriyi mutlu eder. Try Mühendislik sayesinde bu sistemlere ve kanunen gerekli olan tüm ek cihazlara erişiminiz olacak.

Yüksekten çalışanların düşme ihtimali olan her yere kurulabilen ve cankurtaran halatı üzerinde çalışan veya bağlı kişilerin yaralanmadan düşmesini engelleyen sisteme ” cankurtaran halatı” denir. Cankurtaran halatları, yüksekte çalışan personelin her koşulda kesintisiz güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çatıya ankrajlarla bağlanan yatay cankurtaran halatları; insanlara gelebilecek ani darbeleri absorbe ederek olası yaralanmaları önlemektedir.

Home

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir